1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση και παροχή από το gov.gr, της βεβαίωσης διακομιδής ασθενούς μέσω ΕΚΑΒ

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, ο πολίτης που έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή του, πρέπει να μεταβεί στις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη βεβαίωση διακομιδής (η οποία είναι απαραίτητη για την αποζημίωση του από ασφαλιστικούς φορείς). Σε πολλές περιπτώσεις η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικών προθεσμιών είτε από τον ίδιο είτε από το συνοδό του, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται, για να λάβει και να καταθέσει τη βεβαίωση διακομιδής του.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ