1. Αρχική
  2. /
  3. Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Παρατηρητήριο Πληροφοριών Υγείας

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Για την ορθότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης προωθείται η σύσταση μιας ευέλικτης και τεχνικά καταρτισμένης δομής, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με το έργο του εντοπισμού ψευδών πληροφοριών γύρω από ιατρικά ζητήματα και θέματα υγείας, με έμφαση στη νόσο COVID-19. Η δομή αυτή θα υποστηρίζεται τόσο από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής, οργάνωσης και εκτίμησης της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στοχεύοντας στην ορθή αξιολόγηση της αξιοπιστίας πληροφοριών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ