1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Νοσοκομειακές Μονάδες

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα Νοσοκομεία, με σκοπό την υποστήριξη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα παρεχόμενα δεδομένα που αφορούν στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς για τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών νοσηλείας και θεραπείας. Το σύστημα θα βοηθήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να ελέγχουν περιστατικά υγείας μέσω της πρόσβασης στα δεδομένα των ασθενών από πολλαπλά επίπεδα του συστήματος υγείας. Το έργο θα βοηθήσει επίσης τη διαλειτουργικότητα μέσω της ενοποίησης δεδομένων σε όλο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το σημείο προέλευσης ή αποθήκευσης των δεδομένων και θα επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών που έχουν συγκεντρωθεί από πολλαπλές πηγές, να τα μοιραστούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παράγουν έγκαιρα τις απαραίτητες συνταγές καθώς και πρωτόκολλα θεραπείας.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ