Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τομέας Οικονομικών


Στρατηγική κατεύθυνση είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών, των φορολογικών υποχρεώσεων, της φορολογικής παραβατικότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
10
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε Δασικές περιοχές και στον Αιγιαλό

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα σημασιολογικής αναζήτηση πληροφορίας και εξαγωγή γνώσης από το αποθετήριο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έργο για την αυτόματη κωδικοποίηση της Νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μηχανισμοί υποστήριξης των δημόσιων ελεγκτικών φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη