1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Οικονομικών

Πληροφοριακό Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Δημοσίων Φορέων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Αφορά στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση υλικών των Δημοσίων Φορέων με σκοπό την συνολική μείωση κόστους απόκτησης νέων. Μέσω του συστήματος θα καταγράφονται πάγια που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από έναν Δημόσιο Φορέα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους από κάποιον άλλο Δημόσιο Φορέα που ενδέχεται να τα χρειάζεται για τις ανάγκες του. Σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη σημαντικής οικονομίας πόρων στο Δημόσιο καθώς δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης για την ύπαρξη εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από δημόσιο φορέα δίχως την ανάγκη νέας προμήθειάς του. Το έργο θα υλοποιηθεί και υποστηριχθεί παραγωγικά από τη ΓΓΠΣΔΔ του ΥΨΔ σε συνεργασία με το ΓΛΚ

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Οικονομικών

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ