1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει μια οριζόντια πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την εκτέλεση όλων των δημοπρασιών για χρήση αιγιαλού από τους Δήμους και Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει: α) Δημοσίευση όλων των δημοπρασιών σε ενιαίο σύστημα και δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε δημοπρασία, β) Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με υποβολή των απαραίτητων ψηφιακών δικαιολογητικών, γ) Έγκριση συμμετοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από εξέταση των δικαιολογητικών, δ) Εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη πλειοδότη, ε) Ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου της δημοπρασίας, στ)Παραγωγή σχετικών αναφορών και στατιστικών. Η πλατφόρμα δημοπρασιών συμβάλει επιφέρει έσοδα τόσο για το δημόσιο όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ