1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Νέου ΟΠΣ για το Γενικό Χημείο του Κράτους

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος υποστήριξης του ΓΧΚ με νέα ανάπτυξη σε σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα, επέκταση της λειτουργικότητας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ