1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: α) τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών του Πληροφοριακού Συστήματος του ΝΣΚ και την αναβάθμιση των λειτουργικών του χαρακτηριστικών, ώστε να προσαρμοστεί στα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις των χρηστών του, β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του ΝΣΚ, γ) την παροχή αναβαθμισμένων και νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς) – εμπλεκόμενους με το ΝΣΚ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Οικονομικών
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ