1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΑΑΔΕ να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει, να επικοινωνήσει και να διαχειριστεί κινδύνους συμμόρφωσης και οριζόντιους κινδύνους του Οργανισμού. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου και σύστημα ERM (Enterprise Risk Management). Τα βασικά στάδια περιλαμβάνουν σύστημα εντοπισμού κινδύνων, ανάλυση, βαθμονόμηση, προτεραιοποίηση, μετριασμό και αντιμετώπιση κινδύνων. Επιλέον, το έργο περιλαμβάνει μελέτη για την Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (BIA) και Ανάλυση και Αντιμετώπιση Κινδύνων (RA) οι οποίες θα στηρίζονται σε έναν προκαθορισμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο δραστηριοτήτων / λειτουργιών / υπηρεσιών με κατηγοριοποίηση της κρισιμότητάς τους.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ