1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης νέου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος είναι η υποστήριξη ενός σύγχρονου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, όπου τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διακανονίσουν όλα τα χρέη τους με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η ανάγκη αυτή ενισχύεται σε περιόδους όπου τα δεδομένα της οικονομικής δραστηριότητας αλλάζουν ραγδαία και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή- αίτησης του ενδιαφερόμενου για την υπαγωγή του στους όρους προστασίας υπερχρεωμένων προσώπων και την ηλεκτρονική διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών προς όλους τους πιστωτές. Το έργο θα υποστηριχθεί και θα έχει συνέργειες με το έργο «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας» και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Για όσους δηλαδή δεν καταστεί δυνατή η εξωδικαστική λύση, η αίτηση θα προωθείται για δικαστική διευθέτηση και το αποτέλεσμα θα καταγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ