1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνει α) την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας (συμβατής με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Κτηματολόγιο), για όλες τις απαλλοτριώσεις του Δημόσιου, β) την ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τις συσχετιζόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες ή Φορείς την διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται προς χρήση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημόσιου τομέα αποτελώντας ένα οριζόντιο σύστημα με στόχο να αποτελέσει ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για τις απαλλοτριώσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Οικονομικών
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ