1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μελέτη ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου να σχεδιαστούν σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Μελέτη εφαρμογής και ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστήματος, το οποίο θα παρακολουθεί όλα τα στάδια διακίνησης ενός εμπορεύματος από την υπαγωγή του σε τελωνειακή διαδικασία /διατύπωση μέχρι την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ή την έξοδό του από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ