1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Οικονομικών

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ, στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, καθώς και στον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και των διαδικασιών TAXIS - TAXISnet - Elenxis.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ