1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ, στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, καθώς και στον ανασχεδιασμό του περιβάλλοντος και των διαδικασιών TAXIS - TAXISnet - Elenxis.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ