Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα


Ο παγκόσμιος αγροδιατροφικός τομέας καλείται να αυξήσει την παραγωγή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατροφική ασφάλεια του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αύξηση της παραγωγικότητας, όμως, πρέπει να επιτευχθεί με αειφορικές μεθόδους, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η ψηφιακή στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα προσβλέπει στην αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών στους τρεις βασικούς άξονες: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία. Κάθε προϊόν ακολουθεί πορεία παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, συσκευασίας, διακίνησης και τελικής διάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες
21
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ανασχεδιασμός διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

μεσοπρόθεσμο

Επιχειρησιακό Μητρώο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διοικητικό Μητρώο Φορέων του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωχωρικής Πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Αλιείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του στρατηγικού σχεδιασμού μέσω δεικτών και στατιστικών δεδομένων (e-CAP)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης (e-learning) για τον Αγροδιατροφικό Τομέα

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Γεωργικού Τομέα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαδικτυακό Εργαλείο παροχής συμβουλών Εξυπνης Γεωργίας στους παραγωγούς

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας στα νησιά των Κυκλάδων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πιλοτική Πλατφόρμα για την Ιχνηλασιμότητα Ελληνικού Τροφίμου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή χάρτα του διατροφικού πλούτου της Ελληνικής Επικράτειας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

e-ιχθυόσκαλα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Κτηνοτροφίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάλυση φωτογραφιών φυτών με computer vision για την διαπίστωση ασθενειών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης εδαφολογικών δεδομένων των κρατικών/ιδιωτικών εδαφολογικών εργαστηρίων για την υποστήριξη σχεδίων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και βελτιστοποίησης γεωργικών πρακτικών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση Δραστηριοτήτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και τροφίμων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΠΕΚΕΠΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΛΓΑ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο