1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση Δραστηριοτήτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και τροφίμων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών και νόμων και την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών, προχωράει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του σχεδιάζοντας μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών. Η νέες υπηρεσίες στοχεύουν στην ικανοποίηση των ψηφιακών αναγκών του πρωτογενούς τομέα συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και στην μείωση του κόστους τους. Ειδικότερα οι προτεινόμενες δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι οι κάτωθι: Ολοκληρωμένη Διαχείριση α) Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ανάγκες πιστοποίησης ποιοτικών προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, Ολοκληρωμένη διαχείριση, β) Διαλειτουργικότητα με βάσεις δεδομένων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) Διαλειτουργικότητα ΠΣ ΑΡΤΕΜΙΣ. Αφορά στην Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ με σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητάς του με τις βάσεις δεδομένων (Μητρώο Ενιαίας Ενίσχυσης) του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις Κτηνιατρικές Βάσεις Δεδομένων (Μητρώο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας) του ΥπΑΑΤ Δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος μηχανογραφικής υποστήριξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αφορά τη Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την οργάνωση και παρακολούθηση όλων των λειτουργιών των Επαγγελματικών του Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), όπως είναι η καταχώρηση των στοιχειών του μαθητικού́ δυναμικού́ και του εκπαιδευτικού́ προσωπικού́, η παρακολούθηση των ωρολογίων προγραμμάτων, η γραμματειακή υποστήριξη κλπ. Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αφορά α) τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας και την αναβάθμιση της Πύλης (portal) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών, β) την Αναβάθμιση/αγορά νέου λογιστικού πακέτου στο πλαίσιο ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, γ) τη διαλειτουργικότητα υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων Πληροφοριακό Σύστημα Θερμοκηπίων - Διχτυοκηπίων. Αφορά την Ανάπτυξη web-based συστήματος ελέγχου των θερμοκηπίων - διχτυοκηπίων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ