1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανασχεδιασμός διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στόχος του έργου είναι ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η συνακόλουθη σύνταξη των προσχεδίων των κανονιστικών πράξεων μέσω των οποίων θα θεσπιστούν οι απλουστευμένες διαδικασίες. Εκτιμάται ότι μεγάλο πλήθος διοικητικών διαδικασιών χρήζει ανασχεδιασμού, όπως: η έγκριση και παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται από ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών, η χορήγηση έγκρισης για την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για εμπορία ή αναπολλαπλασιασμό. Επίσης, το έργο θα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση για την πλήρη ψηφιοποίηση των νέων απλουστευμένων διαδικασιών, το σχεδιασμό 30 περίπου νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που θα παρέχουν δεδομένα, για παράδειγμα στην ΕΛ.ΑΣ, στις Περιφέρειες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) για τη διευκόλυνση των ελέγχων που πραγματοποιούν και γενικότερα στην Κεντρική Κυβέρνηση ή στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό 50 περίπου νέων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας για τη λήψη δεδομένων, όπως το Μητρώο Πολιτών, την ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ, το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Κτηματολόγιο με σκοπό την υλοποίηση της αρχής «μόνον άπαξ».

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ