1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Αλιείας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην επέκταση των υπηρεσιών του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΕΠΣΑ), καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων από τα οποία πλαισιώνεται. Στο πλαίσιο του Έργου η υφιστάμενη ιστοσελίδα (hcg.gr/alieia) θα ανασχεδιαστεί ώστε να αποτελέσει την κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Αλιείας, προσβάσιμη τόσο από τους απλούς πολίτες για ενημέρωση, όσο και από τους κατά τόπους χειριστές και διαχειριστές του συστήματος. Παράλληλα θα αποτελέσει το σύστημα ολοκλήρωσης και διασύνδεσης των ακόλουθων μητρώων - υποσυστημάτων: Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, Μηνιαίο Δελτίο Αλιευτικής Δραστηριότητας Λιμενικών Αρχών, Υποσύστημα Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων και Παραβάσεων, Υποσύστημα Αλιευτικής Νομοθεσίας, Υποσύστημα Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ). Εν κατακλείδι, το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει τον κορμό των δεδομένων αλιείας για το υπουργείο, οπότε θα διαλειτουργεί με όλα τα συστήματα και εφαρμογές που διαθέτει ή σχεδιάζει να υλοποιήσει το υπουργείο στον τομέα της αλιείας. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει τη βάση ολοκλήρωσης των τεχνολογικών λύσεων που υποδεικνύονται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό του έργου “Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Αλιείας” του τομέα πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ