1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα Επιδημιολογικής Παρακολούθησης στην Ενιαία Υγεία

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Η Ενιαία Υγεία αποτελεί παγκόσμια στρατηγική με σκοπό την εξάπλωση της διεπιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας, σε όλους τους πυλώνες που συνθέτουν τη Δημόσια Υγεία: την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης, η συνεργασία και η διάδραση μέσα από ένα ολοκληρωμένο εθνικό δίκτυο ειδικών, η σύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα αλλά και την τοπική κοινωνία είναι επιβεβλημένη. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, την καθιστά ευάλωτη σε εισροές ξενικών ειδών, φυτικά και ζωικά, που εκτός από την πίεση στα τοπικά οικοσυστήματα, μεταφέρουν και παθογόνα. Τα παραπάνω, συνδυαστικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα, τις αλλαγές στις συνήθειες των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γης και της διατροφής, της οικονομικής κρίσης, αλλά και τις αλλαγές στην κτηνοτροφία, καθιστούν επιβεβλημένη την χάραξη πολιτικών για τη δημόσια υγεία βασισμένη στο τρίπτυχο άνθρωπος-ζώα-περιβάλλον.
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης, ιχνηλάτησης, έγκαιρης διάγνωσης και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο μολυσματικών ασθενειών με έμφαση στις ζωονόσους. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ώστε να αναγνωρίζονται οι συνολικές τάσεις των μικροβιακών ασθενειών στην Ελλάδα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ