1. Αρχικη
 2. /
 3. Κατάλογος Έργων
 4. /

Ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης εδαφολογικών δεδομένων των κρατικών/ιδιωτικών εδαφολογικών εργαστηρίων για την υποστήριξη σχεδίων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και βελτιστοποίησης γεωργικών πρακτικών

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης εδαφολογικών δεδομένων των κρατικών και ιδιωτικών εδαφολογικών εργαστηρίων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στη δημιουργία μητρώου εργαστηρίων τα οποία θα συνδεθούν με την πλατφόρμα. Τα συμβεβλημένα εδαφολογικά εργαστήρια θα είναι υποχρεωμένα να εισάγουν το στίγμα (θέση δειγματοληψίας) και τα αποτελέσματα των αναλύσεων ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ενσωματωμένο λογισμικό λίπανσης της πλατφόρμας προκειμένου να δίνουν ενδεδειγμένες συστάσεις λίπανσης στους παραγωγούς. Θα αναπτυχθούν κοινά πρωτόκολλα ανάλυσης φυσικο-χημικών χαρακτηριστικών του εδάφους και φυτικών ιστών προκειμένου τα δεδομένα να θεωρούνται ενδεδειγμένα και συμβατά με το λογισμικό λίπανσης που έχει φτιάξει το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο καλύπτει πάνω από 60 καλλιέργειες.

Η χρήση της πλατφόρμας και του λογισμικού λίπανσης θα γίνεται από οποιοδήποτε εδαφολογικό εργαστήριο (κρατικό ή ιδιωτικό) εφόσον πληροί τα εξής κριτήρια

 1. οι αναλύσεις να γίνονται με βάση τα πρωτόκολλα που ορίζει η πλατφόρμα,
 2. το εργαστήριο να συμμετέχει 2 φορές το χρόνο σε επίσημο διεργαστηριακό έλεγχο που θα ελέγχεται από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων και
 3. τα αποτελέσματα των αναλύσεων και των συστάσεων λίπανσης να αποθηκεύονται με γεωγραφικό στίγμα στη γεωβάση της πλατφόρμας και να γίνεται σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣΔΕ, Εθνικό κτηματολόγιο).

Το βασικό πλεονέκτημα του παραπάνω εγχειρήματος είναι ότι θα λυθεί το μείζον πρόβλημα των απωλειών τεράστιου όγκου εδαφολογικών δεδομένων που προκύπτουν από αναλύσεις που πληρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Τα δεδομένα αυτά επικαιροποιούνται κάθε 2-4 χρόνια καθώς οι ίδιοι παραγωγοί επαναλαμβάνουν τις ίδιες αναλύσεις. Στην πλατφόρμα θα ενσωματωθούν επίσης και όλες οι βάσεις εδαφολογικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η παραπάνω δράση θα έχει ως αποτέλεσμα:

 1. την τελική συνένωση των δεδομένων που παράγουν κρατικά και ιδιωτικά εδαφολογικά εργαστήρια, η οποία θα οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων για τη σύνταξη εδαφολογικών χαρτών λόγω της αυτοματοποιημένης συνένωσης δεδομένων τα οποία θα ανανεώνονται αυτόματα,
 2. τον έλεγχο της εγκυρότητας των μετρήσεων και των δράσεων των εδαφολογικών εργαστηρίων κάτω από μία κοινή ομπρέλα πρωτοκόλλων ελέγχου,
 3. την ελεύθερη χρήση των δεδομένων για τη σύνταξη σχεδίων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών (είτε σε συλλογικό είτε σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης,
 4. την ελεύθερη χρήση των δεδομένων αυτών από παρόχους τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, το οποίο θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών τους προς τους παραγωγούς προκειμένου να βελτιώσουν τις καλλιεργητικές πρακτικές τους,
 5. την ελεύθερη χρήση των δεδομένων από ερευνητικούς φορείς για την προώθηση επιστημονικών δράσεων συναφούς αντικειμένου. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ