1. Αρχική
  2. /
  3. Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα

Ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Σε συνέχεια του έργου «Ανασχεδιασμός Διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», κατά το οποίο θα ανασχεδιαστεί η πλειονότητα των διαδικασιών αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ και θα γίνει η μοντελοποίηση για την ψηφιοποίησή τους, με το παρόν έργο θα γίνει η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εκτελέσουν τις διαδικασίες αυτόματα, από απόσταση. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα ενσωματώνουν υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, μέσω της οποίας θα παρέχονται. Το έργο, που θα εξελίσσεται παράλληλα με το έργο του ανασχεδιασμού, από το οποίο θα τροφοδοτείται, θα περιλαμβάνει και τις διαχειριστικές εφαρμογές που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ