Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τουρισμός


Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική οικονομία και απασχολεί ένα ικανό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Μέσω στοχευμένων δράσεων γίνεται μία προσπάθεια για αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και τον επανασχεδιασμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
13
Έργα συνολικά
11
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος για την πληροφόρηση των επισκεπτών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης τουριστικών λιμένων και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία πλατφόρμας e-MHTE και διαλειτουργικότητα με μητρώα και συστήματα του Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνικό Παρατηρητήριο για την επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα γαστρονομικού χάρτη

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακές εφαρμογές για το Ολυμπιακό Πάρκο των Ολυμπιονικών στην Αρχαία Ολυμπία

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές για την ανάδειξη του προσβάσιμου χαρακτήρα του τουρισμού στην Ελλάδα

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη