Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τουρισμός


Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική οικονομία και απασχολεί ένα ικανό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Μέσω στοχευμένων δράσεων γίνεται μία προσπάθεια για αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, που αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και τον επανασχεδιασμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος των δράσεων είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες
14
Έργα συνολικά
4
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ψηφιοποιήσεις για τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργία αποθετηρίου και σημασιολογική επισημείωση περιεχομένου

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία εφαρμογής COVID-19 travel safe app

βραχυπρόθεσμο

Πλατφόρμα γαστρονομικού χάρτη

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη του προσβάσιμου χαρακτήρα του τουρισμού στην Ελλάδα

βραχυπρόθεσμο

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και εφαρμογής για την παροχή συστάσεων προορισμών και δραστηριοτήτων για παιδιά

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Συγκέντρωση και Παρουσίαση Δεδομένων Τουριστικού Ενδιαφέροντος

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνικό Παρατηρητήριο για την επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πλατφόρμας e-MHTE και διαλειτουργικότητα με μητρώα και συστήματα του Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία συστήματος ψηφιοποίησης της εσωτερικής λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος για την πληροφόρηση των επισκεπτών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο