1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Υλοποίηση ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής εγγραφής των αφίξεων και των αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας διαδικτυακά, μέσα από ένα μοναδικό σημείο. Το σύστημα θα συμβάλει στην άμεση συλλογή στοιχείων για τις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα καθώς και στην επιβολή του φόρου διαμονής. Με τη συναίνεση των επισκεπτών, είναι δυνατή η άμεση συγκέντρωση στοιχείων για το προφίλ των τουριστών (ενδεικτικά: φύλο, ηλικία, χώρα προέλευσης) ανά κατηγορία και είδος καταλύματος, καθώς και ανά προορισμό και, κατά συνέπεια, η στατιστική επεξεργασία δεδομένων για την τουριστική κίνηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε περιφερειακή και τοπική χωρική κλίμακα. Η ενιαία ηλεκτρονική καταγραφή αφίξεων και αναχωρήσεων συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, στη συστηματοποίηση της έρευνας για τον τομέα του τουρισμού και, μέσω της έγκαιρης παροχής αξιόπιστων δεδομένων, στην προσαρμογή των ελληνικών τουριστικών προορισμών στις τάσεις της αγοράς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Κρίνεται ότι το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά: στην αυτοματοποιημένη καταγραφή και επικαιροποίηση των επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα της χώρας στην ψηφιοποίηση του συστήματος εγγραφής των επισκεπτών (check-in) όλων των τουριστικών καταλυμάτων και, επομένως, στη βελτίωση της διαχείρισης των καταλυμάτων στην ανάλυση δεδομένων και στην εκπόνηση στατιστικών εκθέσεων για την τουριστική κίνηση στους προορισμούς: τα δεδομένα που θα συγκεντρώνονται στο σύστημα θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της τουριστικής κίνησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών, καθώς θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων με περισσότερα κριτήρια, όπως η διάρκεια παραμονής, η τοποθεσία, το φύλο, η ηλικία, η χώρα προέλευσης. Προκειμένου να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά, χωρίς χρέωση, στους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, επιτρέποντας τον καλύτερο σχεδιασμό και την προσαρμογή των τουριστικών υπηρεσιών και της προώθησης του προορισμού στα πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα θα συνδράμουν τους ερευνητικούς φορείς στη διενέργεια μακροπρόθεσμων και σύνθετων αναλύσεων για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη αλλά και στην τοπική χωρική κλίμακα στον υπολογισμό και στον έλεγχο καταβολής του φόρου διαμονής.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ