1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποιήσεις προώθησης και στήριξης ελληνικού τουριστικού προϊόντος

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Μια δέσμη έργων στοχεύει στην ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος μέσω της διαδικτυακής πύλης visitgreece.gr, ώστε να αποκτήσει η χώρα ολοκληρωμένο κανάλι προώθησης, προβολής και πωλήσεων του συνολικού φάσματος των προορισμών, υπηρεσιών και θεματικών του με δημιουργία του αντίστοιχου περιεχομένου. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν: Εκσυγχρονισμό του διαδικτυακού τόπου του Ε.Ο.Τ. που αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ελληνικού τουρισμού με εφαρμογές τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, αποθήκευσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και cloud computing. Δημιουργία σύγχρονου, επικαιροποιημένου αρχικού περιεχομένου (κείμενα – φωτογραφίες – video) για τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Τ και τις αντίστοιχες εφαρμογές σε ελληνικά και αγγλικά. Επιπρόσθετα, Μετάφραση- απόδοση του περιεχομένου σε οκτώ (8) γλώσσες (πλέον της ελληνικής και αγγλικής). Ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων - τεχνολογική υποδομή για εφαρμογές στα περίπτερα του Ε.Ο.Τ. που συμμετέχουν σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις. Ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης προϊόντων ανά θεματική μορφή και προορισμό. Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη με αναφορά/επισήμανση όλης της σχετικής πληροφόρησης που αναζητά ο ταξιδιώτης/επισκέπτης. Σύντομο story-telling για τον προορισμό. Ενδεικτικά, θα αποτυπώνονται πόροι τουριστικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τις Περιφέρειες αλλά και Πύλες εισόδου, Πολιτιστικοί Πόροι, Υποδομές ειδικών μορφών/ δραστηριότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Τέλος η εφαρμογή θα διαθέτει φιλικό περιβάλλον για ΑΜΕΑ.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ