1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης τουριστικών λιμένων και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων και χωροθέτησης τουριστικών λιμένων, αναγνώρισης των ιαματικών πηγών και των αρχείων θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επιχειρησιακή λειτουργία των δύο πυλώνων δημόσιας τουριστικής πολιτικής του Ελληνικού Δημοσίου. Η επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και στην πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών, η μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους και η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των λειτουργιών εποπτείας και ελέγχου αποτελούν άμεσα οφέλη της σχεδιαζόμενης ψηφιοποίησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ