1. Αρχική
  2. /
  3. Τουρισμός

Ψηφιοποίηση διαδικασιών χωροθέτησης, αδειοδότησης και αναγνώρισης τουριστικών εγκαταστάσεων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων και χωροθέτησης τουριστικών λιμένων, αναγνώρισης των ιαματικών πηγών και των αρχείων θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επιχειρησιακή λειτουργία των δύο πυλώνων δημόσιας τουριστικής πολιτικής του Ελληνικού Δημοσίου. Η επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και στην πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών, η μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους και η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των λειτουργιών εποπτείας και ελέγχου αποτελούν άμεσα οφέλη της σχεδιαζόμενης ψηφιοποίησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ