Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Μεταφορές & Υποδομές


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Μεταφορών, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Σε στρατηγικό επίπεδο, κρίνεται επιβεβλημένη η αντιμετώπιση του συστήματος των μεταφορών, χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων, ως ένα ενιαίο δίκτυο-σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του πανελλαδικού αυτού δικτύου εξυπηρέτησης.

Περισσότερες πληροφορίες
24
Έργα συνολικά
4
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης

βραχυπρόθεσμο

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων

βραχυπρόθεσμο

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών ΣΕΣΟ (Point System)

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Προσωρινή άδεια οδήγησης

βραχυπρόθεσμο

Μηχανογραφική εφαρμογή για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μητρώου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αστικές συγκοινωνίες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δίκτυα αισθητήρων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έξυπνοι Σηματοδότες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εξυπνες Γέφυρες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Μηχανημάτων Έργου

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στην Εγνατία Οδό

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικά Διόδια

μεσοπρόθεσμο