Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Μεταφορές & Υποδομές


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Μεταφορών, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Σε στρατηγικό επίπεδο, κρίνεται επιβεβλημένη η αντιμετώπιση του συστήματος των μεταφορών, χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων, ως ένα ενιαίο δίκτυο-σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να συμβάλλουν στο σχεδιασμό, στην αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του πανελλαδικού αυτού δικτύου εξυπηρέτησης.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
23
Έργα συνολικά
12
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ηλεκτρονικά Διόδια

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επέκταση εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στην Εγνατία Οδό

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Μηχανημάτων Έργου

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εξυπνες Γέφυρες

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έξυπνοι Σηματοδότες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δίκτυα αισθητήρων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αστικές συγκοινωνίες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μηχανογραφική εφαρμογή για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική φορτωτική (e-cmr)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών ΣΕΣΟ (Point System)

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη