1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μητρώο Μηχανημάτων Έργου

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

H αναβάθμιση του «Μητρώου Μηχανημάτων Έργου» θεωρείται εξαιρετικής σημασίας, ειδικά σε περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (π.χ. φυσικές καταστροφές, έκτακτα καιρικά φαινόμενα), καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το έργο αφορά σε πάνω από 100.000 μηχανήματα έργου και 36.000 ιδιοκτήτες-κατόχους και θα συμβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης έγκρισης τύπου και ταξινόμησης, ακινητοποίησης και διαγραφής μηχανημάτων έργου. Σήμερα, οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την έντυπη κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους με φυσική παρουσία. Ακολούθως, απαιτείται προετοιμασία απογραφικού δελτίου από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων όλης της χώρας, τα οποία συγκεντρώνονται στο Υπουργείο προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο. H ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής «Μητρώο Μηχανημάτων Έργου» θα επιτρέψει την ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έγκρισης τύπου καθώς και ταξινόμησης, αναταξινόμησης, ακινητοποίησης,διαγραφής μηχανημάτων έργου απευθείας από τους ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών και μειώνοντας τους πόρους διαχείρισης του Μητρώου από την πλευρά του Δημόσιου Τομέα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ