1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σκοπός του έργου είναι η υλοποιηση, των προβλέψεων του άρθρου 118 του Νόμου 4472/2017 και του άρθρου 217 του Νόμου 4512/2018, δηλαδή η αναδιάρθρωση των διαδικασιών του συστήματος (Μητρώου) συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, υπηρεσιών και υποδομών. Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους συντελεστές του συστήματος παραγωγής τεχνικών έργων (μηχανικοί, τεχνικός κόσμος, τεχνικές εταιρείες, επιχειρήσεις - προμηθευτές, κ.λπ.) και τους πολίτες. Μέσω των υπηρεσιών αυτών θα διενεργούνται όλες οι διαδικασίες σχεδιασμού, κοστολόγησης, υλοποίησης, αδειοδότησης, λειτουργίας και συντήρησης των δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, υπηρεσιών και υποδομών της χώρας. Η διαρθρωτική αυτή μεταρρύθμιση του συστήματος παραγωγής τεχνικών έργων έχει στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων αδυναμιών, παθογενειών και στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, που ιστορικά χαρακτηρίζεται από αποσπασματικό σχεδιασμό και χαμηλή ποιότητα των έργων και υπηρεσιών, έλλειψη διαφάνειας, άσκοπη γραφειοκρατία, αξιολόγησης όλων των ποιοτικών τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων και συντελεστών παραγωγής των τεχνικών έργων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ