1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των ΣΒΑΚ και ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των στοιχείων (από το στάδιο της υποβολής τους έως την παρακολούθηση της υλοποίησής τους) προκειμένου να εκδοθούν ταχύτερα οι προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο γνωμοδοτήσεις. Σημειώνεται ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν κομβικό σημείο για τη συγχρηματοδότηση έργων κατά την νέα προγραμματική περίοδο. Το έργο θα παρέχει ανοιχτές προγραμματιστικές διεπαφές, για να αξιοποιηθούν από τις έξυπνες υπηρεσίες μεταφορών μιας πόλης, και να διευκολύνουν τον πολίτη στην επιλογή συνδυασμού υπηρεσιών όπως αστικές συγκοινωνίες, ταξί, κ.λπ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ