1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σήμερα υπάρχουν περίπου 5.500 ιδιώτες μηχανικοί και εκατοντάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με δημόσια έργα. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αρχικά εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στη συνέχεια κατατάσσονται σε τάξη, δηλαδή σε κατηγορίες έργων και εξειδικευμένων εργασιών με βάση, μεταξύ άλλων: α)την εγγραφή τους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), β)το εξειδικευμένου επιστημονικό προσωπικό που απασχολούν και γ) την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ). Οι εν λόγω διαδικασίες γίνονται σήμερα με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) κάτι που επιβαρύνει και καθυστερεί τόσο τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους όσο και τα στελέχη και τις επιτροπές της ΓΓΔΕ, διότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά. Το έργο έχει ως στόχους την 1) ανάπτυξη εφαρμογών για τη σταδιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Μητρώων Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και Μελετητών (Μ.Μ.), ανά κατηγορία κατασκευαστικών έργων και 2) ηλεκτρονική διάθεση των εν λόγω πιστοποιητικών στις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών δημοσίων έργων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ