Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Ναυτιλία & Νησιώτικη Πολιτική


Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) καλείται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την έρευνα και διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και την εποπτεία και επιβολή του νόμου. Προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της «γαλάζιας οικονομίας» και την τόνωση του ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής κοινότητας σε μια χώρα με ναυτική παράδοση.

Περισσότερες πληροφορίες
11
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής

μεσοπρόθεσμο

Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ)

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ.

μεσοπρόθεσμο

Σύστημα υποστήριξης της ναυτικής σταδιοδρομίας - Marine Career Information System (MARIS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση συστήματος παροχής υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και σκαφών αναψυχής

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη συστήματος για την εκμετάλλευση Λιμένων

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery DataCenter) για Αδιάλειπτη Λειτουργία Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΝΑΝΠ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο