1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία και τις συναλλαγές των ΦΔΕΛ αναφορικά με τη δραστηριότητα των εμπορικών, επιβατηγών, οχηματαγωγών, τουριστικών, αλιευτικών και άλλων υπόχρεων πλοίων σε καταβολή πάσης φύσεως τελών στο χώρο ευθύνης τους. Πληροφοριακό Σύστημα B2G στοιχείων φορτίων των ΦΔΛ. Αφορά σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων σχετικά με την διαχείριση του φόρτου των Φορέων Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) με σκοπό την ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Port Community System (PCS). Αφορά το σύστημα διαχείρισης της ζήτησης και της παροχής υπηρεσιών λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας προς τους κύριους συναλλασσόμενους με το λιμένα, καταργώντας τις έγχαρτες διαδικασίες. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε πλοιοκτήτες, πράκτορες, ναυτιλιακά γραφεία, επαγγελματίες λιμένα, μεταφορείς, εισαγωγείς/εξαγωγείς, αρμόδιες αρχές, επιβάτες κ.λπ. και ο εκσυγχρονισμός τους αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των λιμένων. Ψηφιακό «Κτηματολόγιο» Λιμένων. Σκοπός του έργου είναι η απλούστευση των διαδικασιών των Φορέων Διαχείρισης Λιμένων (ΦΔΛ) και η ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του Υπουργείου με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ΦΔΛ, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ