Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης


Οι δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης διέπονται από δύο βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που αφορούν την καταγραφή, απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν να εξελίξουν την ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε σύγχρονη και φιλική προς τους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού της.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
11
Έργα συνολικά
8
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Μητρώο Οδών και Αριθμών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του ΚΟΚ

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη

μεσοπρόθεσμο

ματαιωμένο

Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

μεσοπρόθεσμο

ματαιωμένο

Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη