Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης


Οι δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης διέπονται από δύο βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που αφορούν την καταγραφή, απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν να εξελίξουν την ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε σύγχρονη και φιλική προς τους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού της.

13
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
8
Έργα
σε εξέλιξη

'Εργα

Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)

Βραχυπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη

Μεσοπρόθεσμο

Προγραμματισμένο

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Μητρώο Οδών και Αριθμών

Μεσοπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση και απλούστευση δήλωσης γέννησης

Βραχυπρόθεσμο

Σε εξέλιξη

Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό

Βραχυπρόθεσμο

Προγραμματισμένο