1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά επίσης τη μελέτη των αναγκών του Δημόσιου Τομέα και στην αποτύπωση ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και επιπλέον το σχεδιασμό καιτην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που θα διασφαλίζουν την Επιχειρησιακή Συνέχεια σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ούτως ώστε όλοι οι υπάλληλοι οποιουδήποτε Δημόσιου Φορέα να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους απομακρυσμένα, με ασφαλή τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών (εξοπλισμός, δίκτυα, ασφάλεια, κεντρικές υποδομές). 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εσωτερικών
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ