1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης

Επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (Τηλεργασία)

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά επίσης τη μελέτη των αναγκών του Δημόσιου Τομέα και στην αποτύπωση ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας και επιπλέον το σχεδιασμό καιτην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που θα διασφαλίζουν την Επιχειρησιακή Συνέχεια σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ούτως ώστε όλοι οι υπάλληλοι οποιουδήποτε Δημόσιου Φορέα να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους απομακρυσμένα, με ασφαλή τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών (εξοπλισμός, δίκτυα, ασφάλεια, κεντρικές υποδομές). 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εσωτερικών

Αναμενόμενα οφέλη

Η δημόσια διοίκηση θα λειτουργεί άρτια σε μία πιθανή μελλοντική κρίση, γεγονός άλλωστε που είναι εν εξελίξει στην παρούσα στιγμή με την πανδημία Covid-19. Με το ενδεχόμενο να περιοριστεί η παρουσία των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους, χωρίς όμως αυτό να διακόψει την ορθή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, τελικός στόχος είναι ο υπάλληλος να μπορεί από οπουδήποτε να συνδεθεί με ασφαλή τρόπο στις εφαρμογές της υπηρεσίας του και να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον συνάδελφό του ή να εξυπηρετήσει τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. 

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ