1. Αρχική
  2. /
  3. Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Το έργο αφορά στον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις διαδικασίες βεβαίωσης, είσπραξης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ και στην κατανομή των ποσών για εθνικές και τοπικές δράσεις οδικής ασφάλειας. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το σύστημα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της οδικής ασφάλειας επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση των πόρων, ενώ για τον πολίτη η δράση αυτή θα έχει, μεταξύ άλλων, ως προφανές όφελος τη δυνατότητα πληρωμής μιας κλήσης για παράβαση του Κ.Ο.Κ με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εσωτερικών

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ