Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Εξωτερική Πολιτική


To Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον κεντρικό συντονιστή για τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και τη συνολική εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, εξυπηρετεί Έλληνες και ξένους πολίτες σε προξενικά θέματα και λειτουργεί ως σημείο επαφής υποστηρίζοντας τις διοικητικές τους υποθέσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εξωστρέφειας λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και αποκτούν κοινή κουλτούρα επιχειρησιακής λειτουργίας.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
5
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα