1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εθνική Ψηφιακή Πύλη Εξωστρέφειας

μεσοπρόθεσμο ματαιωμένο

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας λαμβάνει υπόψη το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως για τις επενδύσεις και το εμπόριο και έτσι η στρατηγική της εστιάζει στην καλύτερη πληροφόρηση και υποστήριξη των ξένων επενδυτών και των Ελλήνων εξαγωγέων. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προσέλκυση επενδυτικής και γενικότερα επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ξένων επενδυτών και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπειρίας. Επίσης, δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών στο εξωτερικό, στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές, αλλά και στην εδραίωσή τους σε υπάρχουσες. Βασικός στόχος είναι η συντονισμένη προβολή και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και παράλληλα η δικτύωση και διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, με ενιαίο τρόπο, συνέχεια και συστηματικότητα. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων εξωστρέφειας, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα αποτελεσματικά να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και να στηρίξει τις εξαγωγές της. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι πλέον όλα τα «εργαλεία» εξωστρέφειας (EnterpriseGreece, ΟΕΥ-Agora, πολυμερής και διμερής διπλωματία) είναι πλέον υπό την ενιαία αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενοποίηση του περιεχομένου και τη διάθεσή του μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα εξωστρέφειας της κυβερνητικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα είναι μέρος της ομπρέλας του gov.gr. Έτσι η Εθνική Ψηφιακή Πύλη Εξωστρέφειας θα αποτελεί μια ενιαία και κοινή πλατφόρμα για την κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων των υπηρεσιών εξωστρέφειας. Θα ενσωματώσει, αναδιαμορφώσει και επεκτείνει τις λειτουργίες των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.agora.mfa.gr) και του EnterpriseGreece (www.enterprisegreece.gov.gr). Ενδεικτικά, η πύλη θα περιλαμβάνει αποτύπωση του εσωτερικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρουσίαση της χώρας με προτεραιότητας στον τομέα της οικονομίας, παρουσίαση κλάδων, καθώς και παρουσίαση στοιχείων παραγωγής, μητρώων επιχειρήσεων, και στατιστικών στοιχείων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εξωτερικών
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ