Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Αθλητισμός


Στο τομέα του Αθλητισμού, θα υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης ψηφιακών μητρώων.

Περισσότερες πληροφορίες
5
Έργα συνολικά
1
Έργο
σε εξέλιξη

Έργα