Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Αθλητισμός


Στο τομέα του Αθλητισμού, θα υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης ψηφιακών μητρώων.

5
ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1
Έργο
σε εξέλιξη

'Εργα