Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Αθλητισμός


Στο τομέα του Αθλητισμού, θα υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης ψηφιακών μητρώων.

Περισσότερες πληροφορίες
3
Έργα συνολικά
0
Έργα
σε εξέλιξη