Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Αθλητισμός


Στο τομέα του Αθλητισμού, θα υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης ψηφιακών μητρώων.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
3
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη