1. Αρχική
  2. /
  3. Αθλητισμός

Πλατφόρμα διαχείρισης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθεί πλατφόρμα που θα διασφαλίζει: ● την υλοποίηση των θεσμικών διατάξεων που διέπουν το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους, ● τον έλεγχο υλοποίησης τους, της διαφάνειας και της ισονομίας μεταξύ των φορέων υλοποίησης, ● τη μείωση του όγκου της γραφειοκρατίας, ● τη μείωση του χρόνου έγκρισης ενός προγράμματος από την ΓΓΑ, ● τη μείωση του κόστους υλοποίησης τους, ● την άμεση έκδοση των διαφόρων βεβαιώσεων (περαιτέρω μείωση γραφειοκρατίας) που σχετίζεται με την υλοποίησή τους (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) , ΟΤΑ, κ.τλ.), η οποία θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα. Για τη βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας και την επίτευξη αυτοματισμών θα αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες με αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπ.Εσ, Δήμοι, ΓΛΚ κ.ά.).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ