1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πλατφόρμα Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθεί πλατφόρμα που θα διασφαλίζει:
● την υλοποίηση των θεσμικών διατάξεων που διέπουν το Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους,
● τον έλεγχο υλοποίησης τους, της διαφάνειας και της ισονομίας μεταξύ των φορέων υλοποίησης,
● τη μείωση του όγκου της γραφειοκρατίας,
● τη μείωση του χρόνου έγκρισης ενός προγράμματος από την ΓΓΑ,
● την μείωση του κόστους υλοποίησης τους,
● την άμεση έκδοση των διαφόρων βεβαιώσεων (περαιτέρω μείωση γραφειοκρατίας) που σχετίζεται με την υλοποίηση τους (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) , ΟΤΑ, κτλ), η οποία θα εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.
Για την βέλτιστη λειτουργία της πλατφόρμας και την επίτευξη αυτοματισμών θα αναπτυχθούν διαλειτουργικότητες με αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπ.Εσ, Δήμοι, ΓΛΚ κ.α.).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ