1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση μητρώων της ΓΓΑ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αφορά στη ψηφιοποίηση των μηχανισμών διαχείρισης των μητρώων που σχετίζονται με τους αθλητικούς φορείς και τις υπηρεσίες άθλησης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διαχείριση του κύκλου ζωής των παρακάτω μητρώων:
● Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Αθλητικά Σωματεία)
● Μητρώο Προπονητών και Εκπαιδευτών
● Μητρώο Αθλητικών Υποδομών της χώρας
● Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το Μητρώο Οργανικών Θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού
● Μητρώο Οικονομικών Δεσμεύσεων των Εποπτευομένων Φορέων (Ομοσπονδίες, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
● Μητρώο Κανονισμών Αθλημάτων – Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών
● Μητρώο Διαμεσολαβητών Αθλητικών Συμβάσεων
● Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων
● Μητρώο Διακριθέντων Αθλητών
Με σημείο εκκίνησης την επιτάχυνση της διαδικασίας εγγραφής στα Πανεπιστήμια των Διακριθέντων Αθλητών, προγραμματίζονται άμεσες παρεμβάσεις για την ψηφιοποίηση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων και του Μητρώου Διακριθέντων Αθλητών.
Τα διασυνδεδεμένα μητρώα θα προσφέρουν, μέσω πλατφόρμας, ψηφιοποιημένες υπηρεσίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η ίδρυση και παρακολούθηση σχολών προπονητών και μελλοντικά εκπαιδευτών, η διαδικασία ελέγχου / διαχείρισης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΣ, Δήμοι, ΓΛΚ, κ.λπ.).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ