Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Πολιτισμός


Στον τομέα του Πολιτισμού, την υστέρηση της χώρας στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έρχεται να καλύψει η ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής καθώς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ανάδειξη των εκθεμάτων με τη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, ενώ παρουσιάζεται πλήθος δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
18
Έργα συνολικά
10
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης Europeana

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανακατασκευή της πλατφόρμας «Οδυσσέας» και διασύνδεσή της με τις ψηφιακές πλατφόρμες του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Τουρισμού κ.λπ.

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παραγωγική λειτουργία των έργων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και της διαχείρισης Συλλογών Κινητών Μνημείων

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης τηλεπισκόπησης και τηλεμετρίας χώρων μείζονος πολιτισμικού ενδιαφέροντος

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αναγνώρισης και εποπτείας Μουσείων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης φωτογραφήσεων και κινηματογραφήσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού προς τρίτους

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση - Υλοποίηση εξωστρέφειας, μηχανισμών εποπτείας και Διαλειτουργικότητας στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών για την ανάδειξη εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (Augmented & Virtual Reality)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία πλατφόρμας για την αναμετάδοση πολιτιστικού περιεχομένου σε ζωντανό (ή οχι) χρόνο

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων (etickets.tap.gr). Υλοποίηση Β2Β πλατφόρμας για πρακτορεία και εξυπηρέτηση πληρωμών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτιστικών δομών και ενθάρρυνση εναλλακτικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διάθεσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Συγκρότηση εθνικών προδιαγραφών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάθεσης πολιτιστικών πόρων, με έμφαση στις 3D ψηφιοποιήσεις

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση σημαντικών βυζαντινών αρχαιοτήτων της περιοχής του Αγίου Όρους

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Οριζόντιες εθνικές δράσεις εμπλουτισμού του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρομονιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση πλατφόρμας τεκμηρίωσης ανασκαφών και ευρημάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση πλατφόρμας για τη διαχείριση και διάθεση σε εθνικό επίπεδο θησαυρών ορολογίας, ταξινομιών, κωδικολογίων, τεκμηρίων και σημασιολογικών επισημειώσεων αξιοποιώντας και μεθόδους πληθοπορισμού

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο