Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Πολιτισμός


Στον τομέα του Πολιτισμού, την υστέρηση της χώρας στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έρχεται να καλύψει η ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής καθώς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η ανάδειξη των εκθεμάτων με τη χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, ενώ παρουσιάζεται πλήθος δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου.

Περισσότερες πληροφορίες
18
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτιστικών δομών και ενθάρρυνση εναλλακτικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διάθεσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Συγκρότηση εθνικών προδιαγραφών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάθεσης πολιτιστικών πόρων, με έμφαση στις 3D ψηφιοποιήσεις

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών για την ανάδειξη εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (Augmented & Virtual Reality)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση πλατφόρμας για τη διαχείριση και διάθεση σε εθνικό επίπεδο θησαυρών ορολογίας, ταξινομιών, κωδικολογίων, τεκμηρίων και σημασιολογικών επισημειώσεων αξιοποιώντας και μεθόδους πληθοπορισμού

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παραγωγική λειτουργία των έργων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και της διαχείρισης Συλλογών Κινητών Μνημείων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Οριζόντιες εθνικές δράσεις εμπλουτισμού του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση πλατφόρμας τεκμηρίωσης ανασκαφών και ευρημάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης τηλεπισκόπησης και τηλεμετρίας χώρων μείζονος πολιτισμικού ενδιαφέροντος

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων (etickets.tap.gr). Υλοποίηση Β2Β πλατφόρμας για πρακτορεία και εξυπηρέτηση πληρωμών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης φωτογραφήσεων και κινηματογραφήσεων σε μνημεία και αρχαιολογικούς

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διάθεση πολιτιστικού περιεχομένου στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης Europeana

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση - Υλοποίηση εξωστρέφειας, μηχανισμών εποπτείας και Διαλειτουργικότητας στο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανακατασκευή της πλατφόρμας «Οδυσσέας» και διασύνδεσή της με τις ψηφιακές πλατφόρμες του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Τουρισμού κ.λπ.

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αναγνώρισης και εποπτείας Μουσείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πλατφόρμας για την αναμετάδοση πολιτιστικού περιεχομένου σε ζωντανό (ή μη) χρόνο

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρομονιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση σημαντικών βυζαντινών αρχαιοτήτων της περιοχής του Αγίου Όρους

μεσοπρόθεσμο