1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών αναγνώρισης και εποπτείας Μουσείων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα εξυπηρετεί την διαδικασία «αναγνώρισης» (πιστοποίησης) και εποπτείας των μουσείων της Επικράτειας. Το σύστημα παράλληλα θα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των μουσείων διαμορφώνοντας δείκτες επίδοσης και ποιότητας με σκοπό τη διαμόρφωση πολιτικών για τη στήριξη και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ