1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Υποσυστήματα επιτελικής πληροφόρησης και επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence-BI) πολιτικών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Με σκοπό την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος ανάλυσης των επιχειρησιακών δεδομένων, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολιτικές αρμοδιότητάς του, ο ΟΑΕΔ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες ιστορικής καταγραφής, τρέχουσας αποτύπωσης και μελλοντικής πρόβλεψης που του δίνει ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που ανέπτυξε το ΕΙΕΑΔ. Ως συνιδιοκτήτης του Μηχανισμού, ο ΟΑΕΔ πλέον διαχειρίζεται εσωτερικά τον Μηχανισμό, τον οποίο και προσδοκά να επεκτείνει αναλόγως προς τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό έχει προδιαγράψει μια σειρά από έργα ανάπτυξης υποσυστημάτων που αφορούν σε: α) KPIs των τοπικών υπηρεσιών, β) Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, γ) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της διαδικασίας σύζευξης και του φόρτου εργασίας των εργασιακών συμβούλων, δ) Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών δεικτών για τους ανέργους και τους εργαζόμενους, ε) Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στ) Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ