1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το άρθρο 22Α του Ν. 4172/2013 περιλαμβάνει την παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση των δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.

Για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την προσθήκη διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις και αφετέρου τη δυσκολία και καθυστέρηση στον έλεγχο των δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΕΤ.

Την παραπάνω γραφειοκρατική, για τις επιχειρήσεις, διαδικασία καλύπτει η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων και η άντληση στοιχείων, όπως για παράδειγμα στοιχεία τιμολογίων, για την παροχή των φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εξάρτηση της διαδικασίας από δικαιολογητικά σε έγχαρτη μορφή.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ