1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κέντρο Δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας (Tier-4 Datacenter)

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Για την κάλυψη των αναγκών της μεταναστευτικής πολιτικής και του ασύλου υπάρχουν επί μέρους κέντρα δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τέλος, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεδομένου ότι τα κέντρα δεδομένων πρέπει να καλύπτουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι φιλοξενούν βιομετρικά δεδομένα αντίστοιχα με αυτά των διαβατηρίων, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση όλης της υφιστάμενης υποδομής στη νέα έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, στο Κτήριο Κεράνη μέσω της δημιουργία κέντρου δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας επιπέδου 4-Tier και η παράλληλη αναβάθμισή της. Το κέντρο δεδομένων θα παρέχει ασφαλή διασύνδεση τόσο με τα δίκτυα της Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις, Police on Line) όσο και με το Διαδίκτυο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τρίτους και διεθνείς φορείς.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ