1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων

μεσοπρόθεσμο ολοκληρωμένο

Πρόκειται για πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδο- μένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων μηχανικής μάθησης, ώστε να υποστηρίζονται οι διαδικασίες ελέγχου ως προς την είσπραξη οφειλών.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ