1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου έχει ως αρμοδιότητα να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες και στοιχεία που προέρχονται από ελέγχους που διενεργούν τα μεικτά κλιμάκια και οι επί μέρους αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα με αντικείμενο: την εισαγωγή των αποτελεσμάτων των ελέγχων που συγκροτούνται ανά επιχειρησιακό σχέδιο και  την ανάλυση παραμέτρων, όπως: η περίοδος, η περιοχή και οι χώροι, το προϊόν, η παράβαση με αντιστοίχιση προστίμων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ