1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Βάσης Γνώσης (European Knowledge Base)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Βάσης Γνώσης θα αποτελέσει σε εθνικό επίπεδο τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πεδίο της διαλειτουργικότητας – ενδεικτικά θα συγκεντρώνει όλες τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, τις δράσεις όπως επίσης και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στην επίτευξη διαλειτουργικότητας. Το έργο αυτό θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που εντοπίζεται στο πεδίο της διάχυσης της γνώσης και ενημέρωσης της Δημόσιας Διοίκησης για θέματα διαλειτουργικότητας και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ