1. Αρχική
  2. /
  3. Ανοικτά Δεδομένα

Σχεδίαση και υλοποίηση της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Σχεδίαση και υλοποίηση της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του κεντρικού αποθετηρίου δημόσιων δεδομένων data.gov.gr, το οποίο θα βελτιωθεί ακολουθώντας συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα την ευρωπαϊκή πύλη για τα ανοικτά δεδομένα (European Data Portal). Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα δημοσιοποίησης και οπτικοποίηση συνόλων δεδομένων, και θα συμπληρωθεί από την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που αξιοποιούν σημαντικά σύνολα δεδομένων (Δεδομένα Δημόσιου Σκοπού).

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ