1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών μονογονεϊκών νοικοκυριών

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών, με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του μονογονεϊκού νοικοκυριού, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης των μονογονέων στη χορήγηση προνοιακών οικονομικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, τα πιστοποιητικά αυτά είναι:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (περιπτώσεις άγαμης μητέρας),
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (περιπτώσεις χηρείας),
γ) απόφαση δικαστηρίου απόδοσης επιμέλειας (περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο για την έκδοση διαζυγίου (περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου), και
δ) βεβαίωση κράτησης του ενός γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα (περίπτωση φυλάκισης του άλλου γονέα).
Σε σχέση με τα ανωτέρω πιστοποιητικά, η ψηφιοποίηση όσων χορηγούνται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή καθώς και η δυνατότητα απευθείας καταχώρησης από τον αιτούντα, για όσα χορηγούνται μεν ψηφιακά αλλά η καταχώρηση απαιτεί προσέλευση στο Κέντρο Κοινότητας του οικείου Δήμου, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πρόσβαση των μονογονέων δικαιούχων σε κρίσιμες οικονομικές ενισχύσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα στέγασης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ