1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση όλων των φυσικών αρχείων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τη μετάπτωση αυτών των δεδομένων από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής (Κέντρα δεδομένων και υποδομές που βρίσκεται στα κατά τόπους γραφεία), μαζί με τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης. Το έργο πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους να εξυπηρετήσει την αποστολή της, στοχεύοντας σε: Παρακολούθηση, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφίλμ, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του εθνικού αρχειακού υλικού με σκοπό την έρευνα δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού κράτους. Προσδιορισμό και εύρεση δημόσιων αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατήρηση τους στα αρχεία της υπηρεσίας. Συνεργασία με την Εκκλησία, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, τα Μοναστήρια και άλλα Θρησκευτικά Ιδρύματα για τη συντήρηση του αρχειακού υλικού. Συνεργασία με κατόχους ιδιωτικών συλλογών ή / και αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος. Παρακολούθηση ειδικών αρχείων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έκδοση δημοσιεύσεων (περιοδικές και μη περιοδικές) με στόχο την ενίσχυση των ιστορικών πηγών της χώρας. Εμπλουτισμό του αρχειακού υλικού είτε αγοράζοντας ή από δωρεές από ιδιώτες κατόχους αρχειακού υλικού που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ